Coaching

CoachingCoaching zoals Moving Balance het biedt is een plek waar je samen met je coach kan sparren, zoeken, reflecteren en ontdekken rondom vragen van werk of persoonlijke aard.

Mattea stelt je vraag of vragen met je scherp, en gaat daarna mee op pad om persoonlijke antwoorden te vinden. We zoeken door totdat we antwoorden vinden die jou bevallen, praktisch omzetbaar zijn en jou helpen nieuwe positieve stappen in werk of privé leven te kunnen nemen.

We doen dit middels gesprekken, schrijf en intentie opdrachten en creatief inzichtswerk. Jij kiest zelf welke manieren passen en werken voor jou. Daarnaast kunnen een enkele sessie EMDR of RDI soms goed en snel helpen.

Een coachingstraject betreft meestal zo’n 5 a 7 bijeenkomsten. Het kan echter iets meer of minder sessies betreffen.

Coaching kan in overleg op locatie plaatshebben.

Welke onderwerpen kunnen aan de orde komen bij Coaching?

  • timemanagement (vragen hierover, problemen hiermee)
  • het verkennen van kernkwaliteiten
  • het bewustworden van belemmerend gedrag
  • versterken van al aanwezige kwaliteiten
  • interactievraagstukken (ineffectieve omgangsvormen)
  • conflicthantering/bemiddeling
  • reïntegratievraagstukken

Moving Balance


Praktijk voor Psychologie, EMDR en Coaching.


Informatie: Mattea Spatharakis
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Praktijk:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden
Route


Wachttijden:
Voor alle nieuwe clienten, onafhankelijk van diagnose.
Intake: > 6 maanden
Behandeling: > 7 maanden


Facebook

Zorgverzekering