Praktijk voor Psychologie, EMDR en Coaching

PraktijkIn de Praktijk voor Psychologie, EMDR en Coaching wordt gewerkt vanuit het principe dat de mens een geheel is van denken, voelen, ervaren, lichaam, geest en omgeving. Op deze wijze worden mensen dus ook benaderd en wordt samen met de cliënten gezocht naar oplossing van vragen en problemen.

De praktijk neemt mensen aan die individuele of relationele begeleiding wensen, of mensen die met een paar gesprekken of sessies e.e.a. op een rijtje willen zetten.

Er wordt gewerkt met een oriëntatie gesprek of drie eerste gesprekken voordat men zich voor langere tijd commiteert. Er is een mogelijkheid om kortdurende therapie te volgen (rond de 5 tot 8 sessies), maar ook om langer durende therapie te doen. Er wordt samen een plan gemaakt en regelmatig geëvalueerd.

Welke (lichaamsgerichte) technieken of vaardigheden er ook worden toegepast, leidraad is altijd de dialoog tussen de cliënt en de psychologe. Samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen voor de vragen en problemen die je als cliënt presenteert. Wanneer lichaamsgerichte of EMDR therapie een positieve of versnellende rol kunnen spelen in het proces zal de psychologe dit overleggen. Zie voor meer informatie onder menu item Therapie.

Moving Balance


Praktijk voor Psychologie, EMDR en Coaching.


Informatie: Mattea Spatharakis
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Praktijk:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden
Route


Wachttijden:
Voor alle nieuwe clienten, onafhankelijk van diagnose.
Intake: > 6 maanden
Behandeling: > 7 maanden


Facebook

Zorgverzekering