Εποπτεία (Ατομική / Ομαδική)

Εποπτεία Supervisie Intervisie

Η εποπτεία είναι μια διαδικασία μάθησης και προβληματισμού για τον εαυτό σας και το έργο σας ως θεραπευτής/ψυχολόγος. Στην εποπτεία, μπορείτε να συζητήσετε με τον επόπτη περιπτώσεις για τις οποίες θέλετε να μάθετε περισσότερα, καθώς και διάφορα θέματα που θα συναντήσετε κατά την εργασία σας ως θεραπευτής. Όποτε θελήσετε να εμβαθύνετε ή να βελτιώσετε την απόδοσή σας στις κοινωνικές υπηρεσίες, ή αν απλώς επιθυμείτε να αποκτήσετε μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Moving Balance για εποπτεία.
Στην εποπτεία μπορείτε να είστε μόνος ή με έναν ή δύο συναδέλφους σας. Εάν είστε μόνος σας, η διάρκεια της συνάντησης είναι μία ώρα. Αν έρθετε με ένα συνάδελφό σας η διάρκεια είναι δύο ώρες, και με δύο συναδέλφους είναι τρεις ώρες. Συνεπώς, έχετε δύο ή τρεις ώρες εποπτείας στην τιμή της μίας.

Η εποπτεία μπορεί να γίνει και μέσω skype ή τηλεφωνικά.
Εποπτεία προσφέρεται επίσης σε οργανισμούς και ιδρύματα.

Εποπτεία με συναδέλφους (ομαδική)

Αυτό το είδος εποπτεία αφορά στη διαδικασία παρακολούθησης μιας ομάδας συναδέλφων ή συνεργαζόμενων κοινωνικών λειτουργών που ζητούν την καθοδήγηση ενός επαγγελματία. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, συζητούνται διάφορα θέματα που προκύπτουν σε μια ομάδα (οργάνωση, ομάδα), αναλύεται η έννοια της ομαδικής εργασίας, ή παρέχεται εξειδικευμένη γνώση σε διάφορους τομείς.
Η εποπτεία με συναδέλφους είναι συχνά μια διαφωτιστική, καθαρτική εμπειρία γνώσης, που διευρύνει τους ορίζοντες κι αποτελεί καλή επένδυση για μια οργάνωση ή ομάδα. Ένα κατάλληλο πρόγραμμα θα διαμορφωθεί, σχετικό με τις ανάγκες και τις ανησυχίες της ομάδας. Τέτοιου είδους εποπτείες μπορούν να συμβούν μία ή περισσότερες φορές σε διαφορετικές συναντήσεις.

Το Moving Balance έχει προσφέρει εποπτεία με συναδέλφους στους παρακάτω φορείς:

  • Κέντρο υγείας γυναικών HARA (GGD Zuid Holland Noord)
  • Οργανισμός VSK Ολλανδία
  • Κρατικό Πανεπιστήμιο του Λέιντεν, Τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας
  • APS, Ολλανδία
  • Ανεξάρτητους διεθνείς ψυχολόγους που εργάζονται στην περιοχή του Λέιντεν.

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας