Νέα Διαδικτυακή Ομάδα Εποπτείας

Από τον Ιανουάριο 2015 θα διαμορφώνεται νέα ομάδα εποπτείας

Η ομάδα θα εργάζεται στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, ανάλογα με την προτίμηση των συμμετεχόντων.

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, η εποπτεία θα διαρκεί 1,5 με 2,5 ώρες.

Την ομάδα εποπτείας θα συντονίζει η Μαθαία Σπαθαράκη.

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας