Ατομική Εποπτεία (online)

Παρέχεται ατομική εποπτεία διαδικτυακά σε περίπτωση συχνού αιτήματος (και κατ’ιδίαν κατόπιν ραντεβού).

Πληροφορίες: Η συχνότητα ρυθμίζεται από τον εποπτευόμενο. Διάρκεια συναντήσεων: 1 με 1,5 ώρες. Γλώσσα πραγματοποίησης εποπτέιας: Ολλανδικά, Αγγλικά, Ελληνικά.

Επόπτρια συναντήσεων: Ματθαία Σπαθαράκη.

 

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας