Ψυχολογία και Σωματική Ψυχοθεραπεία την πράξη

PraktijkΗ εφαρμογή της Ψυχολογίας και της Σωματικής Ψυχοθεραπείας βασίζεται στην αρχή οτι το άτομο απαρτίζεται ως σύνολο από το συνδυασμό αδιαχώριστων στοιχείων όπως η σκέψη, τα συναισθήματα, η εμπειρία, το σώμα, το μυαλό και το περιβάλλον. Βάσει,λοιπόν, αυτής της αρχής προσεγγίζεται το άτομο στο θεραπευτικό χώρο και βάσει αυτού του πλαισίου ο θεραπευτής δουλεύει με τον πελάτη για την επίλυση των ερωτήσεων και των προβλημάτων.

Στο θεραπευτικό χώρο γίνονται δεκτά αιτήματα για ατομική συμβουλευτική ή συμβουλευτική σχέσης, αλλά κι άτομα που απλά επιθυμούν να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα με λίγες συνεδρίες ή συζήτηση.

Η πρώτη φάση της διαδικασίας περιλαμβάνει μια συνάντηση «προσανατολισμού» ή τρεις αρχικές συναντήσεις προτού κάποιος δεσμευτεί για μια μακροπρόθεσμη θεραπεία. Συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα τόσο βραχυπρόθεσμης (περίπου 5-8συνεδρίες) όσο και μακροπρόθεσμης θεραπείας. Το θεραπευτικό πλάνο δημιουργείται με τη κοινή απόφαση του θεραπευτή και του πελάτη κι αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ανεξαρτήτως του ποιές τεχνικές εφαρμόζονται, ο διάλογος μεταξύ πελάτη και ψυχολόγου παραμένει ο βασικότερος παράγοντας που καθοδηγεί τη θεραπεία. Μαζί με το θεραπευτή θα βρείτε πιθανές λύσεις σε ερωτήσεις και θέματα που σας απασχολούν.

Στην περίπτωση που η Σωματική θεραπεία ή το EMDR μπορούν να βοηθήσουν τη διαδικασία, ο ψυχολόγος θα σας κατατοπίσει σχετικώς. Περισσότερες πληροφορίες γι’αυτό βρίσκονται στη θεματική «Θεραπεία».

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας