Σεμινάριο: Σωματοκεντρικές Τεχνικές στην Ψυχοθεραπεία

Ένωση Ψυχολόγων Κρήτης, Ελλάδα.

16 Μαίου 2015, Ρέθυμνο, Κρήτη

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας