Σεμινάρια και ομαδες εργασίας (εργαστήρια)

Seminars en workshopsΤα τελευταία χρόνια το Moving Balance παραδίδει σεμινάρια με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων σε θέματα ψυχολογικής βοήθειας, ψυχοθεραπείας, EMDR όπως και άλλων ειδών θεραπείας. Τα σεμινάρια παραδίδονται περίπου μία φορά το μήνα και διδάσκονται στα αγγλικά.
Γενικά οι συμμετέχοντες είναι (διεθνείς) ψυχολόγοι που ζουν και εργάζονται στην Ολλανδία. Τα θέματα αποφασίζονται από κοινού με τους συμμετέχοντες και διατυπώνονται έξι μήνες πριν. Το Moving Balance προσκαλεί και ειδικούς σε διάφορες θεματικές περιοχές.

Τα θέματα στα οποία δόθηκε έμφαση τα προηγούμενα χρόνια περιλαμβάνουν:

  • Ψυχοθεραπεία και EMDR
  • Ψυχοθεραπεία προσανατολισμένη στο σώμα
  • Περιορισμός του στρες στη θεραπεία
  • Κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές
  • Διαταραχές του δεσμού
  • Προβλήματα προσωπικότητας
  • Σωματόμορφη διαταραχή
  • Θεραπεία με παιδιά και νέους

Τα σεμινάρια παραδίδονται σε ευχάριστη και ανεπίσημη ατμόσφαιρα, τα κύρια συστατικά της οποίας είναι η αμοιβαια ανταλλαγή, η δημιουργική σκέψη και η αναφορά σε συγκεκριμένα κλινικά παραδείγματα και κλινικές πρακτικές. Η προσομοίωση αποτελεί μέρος της προσέγγισης κι έτσι πρώην πελάτες προσκαλούνται κάποιες φορές για να έρθουν και να μοιραστούν τις ιστορίες τους από πρώτο χέρι.
Στα σεμινάρια έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι επαγγελματίες του χώρου. Η εμπειρία δείχνει οτι ιδιαίτερα οι νέοι ψυχολόγοι ελκύονται απο αυτά τα σεμινάρια.

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας