Πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη μέθοδο EMDR

Ημερομηνία: 2, 3 & 4 Φεβρουαρίου 2018 // 4, 5 & Μαϊου 2018 // 13, 14 & 15 Ιουλίου 2018
Τοποθεσία: Κρήτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Εκπαιδεύτρια: Δόμνα Βεντουράτου, Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας, Αθήνα, www.travmatotherapeia.com
Βοηθός εκπαιδεύτριας / Επόπτρια υπό εποπτεία: Ματθαία Σπαθαράκη

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας