Ομάδα εποπτείας EMDR για πιστοποιημένους επαγγελματίες της μεθόδου (ή εκπαιδευόμενους)

Ημερομηνία: 31/10/ 2020 & 5/12/2020
Τοποθεσία: διαδικτυακά
Γλώσσα: Ελληνικά

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας