Η φιλοσοφία

Το Moving Balance υποστηρίζει ό,τι:

  • Οι άνθρωποι είναι ικανοί και δημιουργικοί στο να λύνουν τα προβλήματα τους
  • Οι άνθρωποι μπορούν να σημειώσουν προόδους στη ζωή τους αν είναι έτοιμοι να ζητήσουν και δεχτούν υπεύθυνη και συστηματική, επαγγελματική βοήθεια.
  • Οι οδυνηρές και τραυματικές εμπειρίες μπορούν να καθηλώσουν τη διάθεση και την ενέργεια του ατόμου. Όταν το άτομο επεξεργαστεί τις συνέπειες αυτών των εμπειριών, η ενέργεια κι ο ενθουσιασμός για ζωή μπορούν να επιστρέψουν.
  • Οι άνθρωποι βιώνουν χαρά κι ευχαρίστηση όταν ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να κάνουν νέα, υγιή βήματα.
  • Οι θεραπευτές, από τη μεριά τους, πρέπει συνεχώς να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στο χώρο ώστε να μπορούν να είναι σε θέση να παρέχουν τους πελάτες τους με τα καλύτερα αποτελέσματα.
  • Συχνά οι λύσεις βρίσκονται πιο κοντά απο ότι νομίζουμε!

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας