Επόπτρια EDMR

Η Ματθαία Σπαθαράκη είναι εκπαιδευόμενη επόπτρια EDMR (EMDR Europe). Προσφέρει εποπτείες πάνω στην EMDR θεραπεία και τραυματοθεραπεία είτε ατομικά, σε ζευγάρια ή σε ομάδες.

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας