Διήμερο σεμινάριο: το Πένθος στην Ψυχοθεραπεία // Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων

Διήμερο σεμινάριο: το Πένθος στην Ψυχοθεραπεία // Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων
Ημερομηνία: 25 & 26 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: Χανια, Κρήτη
Γλώσσα: Ελληνικά

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας