Visie

Moving Balance werkt vanuit de uitgangspunten dat:

  • mensen zelf goede en creatieve probleemoplossers zijn of dit kunnen worden,
  • mensen in hun leven kunnen groeien wanneer zij deskundige en betrokken hulp vragen en aanvaarden bij hun problemen,
  • pijnlijke en traumatische ervaringen stagnerend werken op ontwikkeling, stemming en energie, en wanneer de gevolgen van deze ervaringen verwerkt worden er energie en levenslust vrijkomt,
  • mensen vreugde en plezier gaan ervaren wanneer ze opnieuw hun leven in eigen hand kunnen nemen en gezonde stappen zetten,
  • therapeuten zelf continue gebruik moeten maken van supervisie en deskundigheidsbevordering bij professionals uit hun veld om de beste resultaten bij hun cliënten te waarborgen, en
  • oplossingen soms dichterbij liggen dan je denkt!

Moving Balance


Praktijk voor Psychologie, EMDR en Coaching.


Informatie: Mattea Spatharakis
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Praktijk:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden
Route


Wachttijden:
Voor alle nieuwe clienten, onafhankelijk van diagnose.
Intake: > 6 maanden
Behandeling: > 7 maanden


Facebook

Zorgverzekering