Supervisie/ Intervisie

SupervisieSupervisie Intervisie

Supervisie is het proces van leren en reflecteren op jezelf en je werk als therapeut / psycholoog of coach. Je brengt casussen in waar je van wilt leren of eigen thema’s die je tegenkomt in je werk als therapeut. Wanneer je hulpverlener of coach bent en je werk wilt verdiepen en verbeteren, of als je meer deskundigheid wilt opbouwen, kun je contact opnemen voor supervisie.
Supervisie kun je alleen doen, of samen met een of twee collega’s.

Als je alleen komt werken we een uur, met een collega twee uur, en met twee collega’s drie uur. Je hebt gezamenlijk dan twee of drie uur supervisie voor de prijs van één uur.

Supervisie is ook mogelijk via Skype of telefoon.
Supervisie wordt ook aan organisaties en instellingen geboden.

Intervisie / Deskundigheidsbevordering

Intervisie is het proces van begeleiding van een groep collega’s of samenwerkende hulpverleners onder leiding van een professional. In intervisie kunnen thema’s die in een groep (organisatie, team) spelen aan de orde komen, de samenwerking kan onder de loep genomen worden of er kan deskundigheidsbevordering geboden worden op diverse gebieden. Daarnaast wordt intervisie gebruikt voor het groepsgewijs bespreken van clienten, behandelingen en nieuwe behandelvormen.

Intervisie wordt vaak als verhelderend, verruimend en opruimend ervaren en is een goede investering in organisatie of team. Afhankelijk van de vraag wordt een programma opgesteld. Intervisie kan eenmalig zijn of een traject van verschillende bijeenkomsten.

Moving Balance heeft intervisie geboden aan:

  • Vrouwengezondheidscentrum HARA (GGD Zuid Holland Noord)
  • Stichting VSK Zuid Holland
  • Rijks Universiteit Leiden, afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie
  • APS Nederland
  • Zelfstandig werkende internationale psychologen groep, Leiden en omstreken

Moving Balance


Praktijk voor Psychologie, EMDR en Coaching.


Informatie: Mattea Spatharakis
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Praktijk:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden
Route


Wachttijden:
Voor alle nieuwe clienten, onafhankelijk van diagnose.
Intake: > 6 maanden
Behandeling: > 7 maanden


Facebook

Zorgverzekering