FAQ

THERAPIE

Therapie is een proces waar je samen met een therapeut kijkt naar vragen, problemen en/of  klachten die je ervaart. Er wordt bekeken waar de klachten/ problemen vandaan komen en wat ze in stand houdt.

Er wordt gekeken naar wat iemand zelf kan doen om problemen en klachten te verminderen. Er wordt ook een plan gemaakt waarin wordt beschreven waar in de therapie aandacht aan besteed gaat worden om de klachten en problemen te verminderen.  Er wordt gepoogd de therapie zo kort mogelijk te doen duren. Indien de therapie wat langer duurt wordt er regelmatig tussentijds geëvalueerd. Zo nodig wordt het therapie plan bijgesteld. Indien nodig wordt er met andere medici of therapeuten uit naastliggende beroepssoorten samengewerkt.

Zie ook: Therapie

EMDR therapie is een methode die oorspronkelijk gebruikt werd om mensen snel van de nare gevolgen van traumatische ervaringen af te helpen. De methode wordt inmiddels veel breder ingezet: bij angsten, bij fobieën, bij gevolgen van langdurige traumatische ervaringen (zoals mishandeling, misbruik en verwaarlozing). De laatste ervaringen zorgen vaak voor veel onzekerheid, een laag zelfbeeld en negatieve en soms destructieve gedragingen en gedachten. EMDR therapie is wetenschappelijk bewezen een efficiënte en snellere methode om met dergelijke problemen te werken.

Zie ook: EMDR en Therapie

Vanzelfsprekend. Als je samen wilt komen met je partner, of een familielid of vriend ben je welkom. Als je samen met je partner komt doen we eerst een gesprek samen, dan twee individuele gesprekken en geeft de psychologe haar visie en mening over het te volgen traject. Als dat accoord is met het paar start de therapie.

Als je in therapie bent mag je altijd een familie lid of vriend mee brengen. Soms vraagt de therapeut er zelf naar. Het gebeurt altijd in overleg en alleen als je als cliënt zelf ook gelooft dat het iets zal toevoegen aan je proces. Dit is meestal eenmalig.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat therapie valt en staat bij de goede vertrouwensrelatie en de “klik” tussen therapeut en cliënt. Heb je niet het gevoel op de goede plek te zitten, begin er dan niet aan en zoek verder!

Daarnaast werkt therapie omdat er bepaalde methoden en technieken goed werken bij bepaalde klachten of symptomen. Daarnaast is het van belang dat de cliënt duidelijke doelen heeft en die nastreeft, en een actieve houding wil aannemen in zijn eigen proces. Als dit moeilijk is wordt de cliënt geholpen dit te ontwikkelen en struikelblokken te overwinnen.

Therapie werkt ook als je bereid bent eerlijk te zijn tegen jezelf en in je eigen spiegel te kijken, hoe moeilijk dat soms ook is. Ook daar krijg je steun, hulp en vertrouwen bij van de therapeut.

Het hangt af van de vragen en problemen die iemand presenteert hoe lang therapie duurt. Het is niet altijd zo dat als de problemen al lang bestaan het ook langer duurt om ze te verhelpen. Therapie kan kortdurend zijn, dan denken we aan een sessie of 5 tot 10. Het kan ook langer duren of verspreid worden over langere tijd. Dan zijn er minder frequente afspraken, bijvoorbeeld maar eens in de 4 tot 6 weken. Een en ander hangt vooral af van de beginvragen, het gezamenlijke plan dat wordt opgesteld door therapeut en client en de tussentijdse evaluaties waarin wordt bepaald of we op het goede pad zitten en hoe we verder gaan.
Per 1 april 2016 zijn alle praktijken verplicht hun wachttijd te publiceren op de website van de praktijk. Aangezien dit geen eenduidige zaak is, is het moeilijk precies het aantal dagen of weken aan te geven. Hierbij speelt bijvoorbeeld een rol: de aard van de klacht, de aard van de behandeling (sommige duren langer dan andere).

Op dit moment is de wachttijd langer dan 4 weken en sluit Moving Balance dus de wachtlijst. Voor alle nieuwe clienten, onafhankelijk van diagnose zijn de wachttijden:
Intake: > 5 maanden
Behandeling: > 6 maanden

Je kunt altijd contact opnemen met de praktijk voor precieze inschatting.

Je kunt wel met de praktijk contact opnemen voor informatie over samenwerking met andere praktijken die op ongeveer gelijke wijze werken en mogelijk eerder plek hebben. Ook kun je kijken op www.samenwerkendepsychologenleiden.nl voor collega psychologen met een zelfstandige praktijk.

Wanneer je de wachttijd bij collega praktijken te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wanneer je overweegt om in therapie te gaan doe je onderzoek op internet naar therapeuten (bekijk en vergelijk websites) of ga je bij je huisarts te rade. Some hoor je goede verslagen van bekenden. Je meldt je aan via telefoon of email. Via de telefoon wordt het eerste contact gelegd. Je vertelt beknopt over je vragen en er worden wat praktische zaken doorgenomen (verzekering etc.). Daarna wordt een afspraak gemaakt. Moving Balance probeert rekening te houden met je beschikbare tijden gedurende de week.
Tijdens de eerste afspraak (intake) wordt besloten (van beide kanten) of er een goede basis is om verder te gaan: is er voldoende vertrouwen van de client t.o.v. de therapeut (ofwel: een “klik”) en is er voldoende deskundigheid in huis bij de therapeut?

Als er van beide kanten groen licht is worden er afspraken gemaakt, er wordt een plan opgesteld ( het zogeheten behandelplan) en er worden afspraken over tussentijdse evaluaties gemaakt. Er wordt ook besproken hoe de behandeling zal verlopen en welke therapie methoden of technieken gebruikt zullen worden.

Indien de client van mening is dat de vragen voldoende beantwoord zijn / de problemen voldoende opgelost wordt overlegd over hoe er beeindigd gaat worden. Er kan een laatste evaluerend gesprek zijn, er kan een traject van langzame afbouw op zijn plaats zijn (rustig wennen aan “terug op eigen benen”) en er kan overlegd worden over een terug kom gesprek na langere tijd. Alles gebeurt in goed overleg met de therapeut.

Het is gebruikelijk de huisarts op de hoogte te stellen van het traject. Vanzelfsprekend gebeurt dit alleen met toestemming van de client.

Email of telefonisch contact is bijna altijd mogelijk tussentijds. We spreken hier tijdens de sessies iets over af of je geeft de behoefte aan via de mail of telefoon. Er wordt altijd zo snel mogelijk gereageerd. Bij uitzondering ook ‘s avonds of in het weekend indien dit echt noodzakelijk is.

VERZEKERINGEN EN VERGOEDINGEN

Voor de Basis GGZ heeft de NZA de volgende maximumtarieven vastgesteld:

Prestatie
180001 Kort
180002 Middel
180003 Intensief
180004 Chronisch
180005 Onvolledig behandeltraject
198300 ovp niet-basispakketzorg Consult
198301 ovp niet-basispakketzorg Verblijf
Tarief 2021
€ 522,13
€ 885,01
€ 1.434,96
€ 1.380,49
€ 228,04
€ 114,41
€ 341,98

Wanneer uw psycholoog geen contract heeft met uw verzekering declareert de psycholoog het bedrag van de afgesproken prestatie (het behandeltraject)bij u.

Wanneer uw psycholoog wel een contract heeft met uw verzekering dan gaat de rekening (een percentage van bovenstaand bedrag, meestal tussen de 80 en 90%) rechtstreeks naar uw verzekering. Een gedeelte van dit percentage wordt bij u weer met uw eigen risico verrekend.

Wilt u precies weten wel bedrag uw verzekering aan de betreffende psycholoog / zorgverlener uitkeert, informeert u dit dan bij uw zorgverzekering. Er bestaan geen vergoedingen meer per sessie, alleen per pakket, “behandelprestatie” genoemd.

Indien u niet voor vergoeding via uw verzekering in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat u psychologische hulp zoekt die buiten het vergoedingen pakket val (u betreft geen “DSM” diagnose), komen de consulten voor uw eigen rekening. Er zijn bijna geen zorgverzekeringen die in hun aanvullende pakket hier voor vergoeding aanbieden. U wordt dan op de hoogte gesteld van de tarieven per consult en in onderling overleg wordt de consult prijs vastgesteld.

De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft voor 2021 een norm vastgesteld van € 114,41 per consult van 45 minuten.
De consult kosten van praktijk Moving Balance zijn €107,50 voor een sessie van 45 a 50 minuten.

De therapie wordt vergoed door uw verzekering indien u voor vergoeding in aanmerking komt (u hebt een diagnose die onder de “DSM” valt.
Moving Balance heeft met bijna alle verzekeringen contracten in 2021.
Zie bij “Tarieven” het aantal minuten / consulten dat u vergoed krijgt.

Voor 2022 heeft Moving Balance met de volgende verzekeraars een contract afgesloten. Heeft u een kleinere of regionale verzekering, informeer bij uw verzekering of deze valt onder de grotere labels:

 • DSW
 • Ditzo
 • ASR
 • Zorg& Zekerheid
 • Zilveren Kruis

Indien Moving Balance geen contract heeft met uw verzekering gelden de tarieven zoals vermeld op deze website onder “Tarieven”. U kunt in uw polis terugvinden welk percentage wordt vergoed (bij restitutieverzekeringen meestal 100%, bij naturaverzekeringen meestal tussen 75%-100%, maar dit is afhankelijk van uw polis en verzekering). U ontvangt van de praktijk een declaratie die u vervolgens indient bij uw zorgverzekering. U krijgt dan van uw zorgverzekering het percentage uitgekeerd.

Onvergoede zorg (zoals werk en/of relatieproblemen) worden meestal per maand aan u gedeclareerd als voorlopige declaratie, en u ontvangt aan het einde van de behandeling een eindnota. Voor kosten zie “Tarieven”.

Sinds 2014 is psychologische hulp geschaard onder Basis Medische zorg en is zodoende vergoed via het Basis pakket van je verzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra zaken als werkgerelateerde problematiek (burn out, overspannenheid) of relatieproblematiek. Deze vragen worden niet meer vergoed vanuit het basis pakket. Er komt alleen vergoeding via de verzekering indien er sprake is van een DSM geralateerde diagnose.
Wil je voor vergoeding in aanmerking komen, dan heb je altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Het is niet nodig om toestemming te vragen aan de zorgverzekeraar.
Indien je eerder dan 24 uur van te voren annuleert via telefoon, sms of mail worden geen kosten in rekening gebracht. Indien je korter dan 24 uur van tevoren annuleert worden de volledige kosten in rekening gebracht. Alleen in uitzonderingssituaties wordt korting gegeven of niet gedeclareerd.

Wanneer de afspraak makkelijk verzet kan worden (van beide kanten) worden geen kosten gedeclareerd. Soms is er ook een mogelijkheid een gedeelte van de gemiste consult tijd in te halen.

PRAKTISCHE ZAKEN EN PRIVACY

De zonnige praktijk is gevestigd in een sfeervol pand aan de Hoge Rijndijk in Leiden.

U bereikt de praktijk gemakkelijk met openbaar vervoer (bushalte recht tegenover de praktijk), met de auto (in parkeervrije zone) en met de fiets (fiets kan in de voortuin van het pand geparkeerd worden). U gebruikt altijd de ouderwetse trekbel onder bordje Moving Balance.

De reistijd vanuit Leiden centrum is ongeveer 5 minuten per fiets, auto of bus, afhankelijk van het tijdstip van de dag. De praktijk is goed bereikbaar vanaf station CS en station Leiden Lammenschans.
De praktijk ligt aan een uitvalsweg vanuit het centrum naar de A4. Vanaf de afslag A4 is de reistijd ongeveer 3 à 10 minuten, afhankelijk van het tijdstip van de dag .

U kunt via Google Maps uw route bepalen naar de Hoge Rijndijk 198, 2314 AJ in Leiden. De Hoge Rijndijk is de uitvalsweg vanuit Leiden en Leiderdorp richting de A4.

Parkeren

U kunt overdag praktisch altijd (gratis!) voor de deur parkeren, met een maximum van 30 meter afstand. ’s Avonds is het soms iets drukker, u moet dan rekenen op een loopafstand van maximaal 200 meter. Indien de parkeerplekken aan de Hoge Rijndijk bezet zijn is er altijd plaats in de zijstraatjes.

OV

Met het OV is de praktijk zeer goed bereikbaar. Vlak bij de praktijk is een bushalte waar verschillende bussen per uur stoppen:

1:      vanaf Leiden Centraal, L. centrum, L. Lammenschans Katwijk en Leiderdorp
2:      vanaf Leiden Centraal, L. centrum, L. Lammenschans Noordwijk en Leiderdorp
169: vanaf Leiden Centraal, L. centrum Hazerswoude en Alphen aan den Rijn
182: vanaf Leiden Centraal, L. centrum Hazerswoude en Alphen aan den Rijn
187: vanaf Leiden Centraal, L. centrum Hazerswoude, Boskoop en Gouda

( zie voor tijden: www.9292.nl )

Openingstijden:

 • dinsdag van 9:30 – 19:00 uur
 • woensdag van 9:30 – 20.00 uur
 • donderdag van 9:30 – 20.00 uur
 • vrijdag van 9:30 – 18.00 uur

Indien u de psycholoog zelf wilt spreken spreekt u in op vaste of mobiele telefoon of stuurt u een mail, dan wordt er een telefonische afspraak gemaakt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht Moving Balance om er expliciet zorg voor te dragen dat het zich houdt aan de voorwaarden van de AVG met betrekking tot het registreren en behouden van alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn, en dat de verwerkings-en ,toegangscontrole- en beveiligingsprotocollen geïnstalleerd zijn die gebruik (verwerking) en toegang tot persoonlijke gegevens beschermen.

Klik hier om de Privacy Verklaring te downloaden.

Wettelijk is de psycholoog verplicht een zogenaamd dossier samen te stellen. Hierin zitten brieven zoals verwijsbrieven, overleg met instanties, toestemmingsformulieren van de client betreffende communicatie met derden en toegezonden verslagen van eventuele andere hulpverleners. In het dossier worden ook behandelplan en tussentijdse evaluaties bewaard. Daarnaast wordt van elk therapie gesprek en tussentijdse telefonische contacten verslag geschreven en bewaard in het dossier. Ook email contact wordt bewaard.

Er wordt nooit op welke wijze dan ook over de cliënt gecommuniceerd met derden (wet op de geheimhoudingsplicht) zonder op papier ondertekende toestemming van de cliënt.

Uw gegevens worden verplicht 20 jaar bewaard (wetgeving medische verslaglegging). Dit is o.a. handig mocht u een aantal jaar later eens terug willen komen met een nieuwe vraag. Indien u dit niet wilt kunt u een verzoek vernietiging persoonsgegevens en dossier indienen. Dit moet door psycholoog en cliënt ondertekend worden en wordt bewaard. Daarna wordt uw dossier vernietigd.

De gegevens worden verplicht bewaard “achter slot en grendel”. Behalve de psycholoog heeft niemand toegang tot de gegevens, tenzij de cliënt dit wenst en schriftelijk vaststelt.

Een privacy verklaring waarborgt de privacy van de client volgens vastgestelde regels. De privacy verklaring is opgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Voordelen van een ondertekende privacy verklaring zijn onder andere:

 • De zorgverzekeraar kan geen diagnose gegevens opvragen.
 • De clientgegevens worden niet doorgegeven aan DIS
 • De client maakt geen gebruik van ROM

Om hier gebruik van te maken ondertekenen client en psycholoog samen de privacy verklaring in drievoud. Een verklaring is voor de client, een gaat in het dossier van de client bij de psycholoog en een wordt opgestuurd naar de verzekering van de client.

OVERIGE VRAGEN THERAPIE EN COACHING

Je kiest voor coaching indien je vragen hebt op gebied van werk en werkzaamheden, persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing, vragen betreffende ontwikkeling van talenten en kwaliteiten.

Zie ook: Coaching

Van je begeleider mag je verwachten dat deze betrokken is, je van te voren goed informeert over de gang van zaken, haar best doet om je zo goed en snel mogelijk te helpen, en eerlijk is over het in huis hebben van de deskundigheid om je te helpen. Indien de begeleider twijfelt over het laatste zal hierover gesproken worden en wordt je geholpen iemand te vinden die beter geschikt is.

Zie ook: Moving Balance

Het is bekend dat een zogenaamde pro-actieve houding helpt bij het behalen van goede resultaten. Dit betekent dat je zo goed als je kunt actief betrokken bent bij je eigen proces. Je wordt regelmatig bevraagd over wat je zou willen, hoe je dat wilt bereiken, wat je kunt bijdragen en welke struikelblokken er uit de weg geruimd moeten worden.

Er wordt ook gewerkt (indien je dat wenst) met oefeningen en opdrachten die je kunt doen buiten de sessies. Daarnaast krijg je lees suggesties mee als je dat wilt.

De Gouden Regel is: 167 staat tot 1

Er zitten 168 uren in een week, en daarvan ben je er maximaal 1 bij de therapeut of coach. In de overige 167 uur kan je dus veel doen om je eigen proces te beïnvloeden. Samen met de psycholoog overleg en oefen je hoe.

Andere vraag? Stuur een e-mail

Moving Balance


Praktijk voor Psychologie, EMDR en Coaching.


Informatie: Mattea Spatharakis
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Praktijk:
Hoge Rijndijk 198
2314 AJ Leiden
Route


Wachttijden:
Voor alle nieuwe clienten, onafhankelijk van diagnose.
Intake: > 5 maanden
Behandeling: > 6 maanden


Facebook

Zorgverzekering