Διαδικυτακή Ομάδα Εποπτείας

Το διάστημα αυτό πραγματοποιείται ήδη μία διαδικτυακή ομάδα εποπτείας η οποία μία φορά το μήνα, στην οποία συμμετέχουν μία φορά το μήνα Έλληνες θεραπευτές (στα ελληνικά).

Πληροφορίες: Μηνιαίες διαδικτυακές συγκεντρώσεις για 2 ώρες και 15 λεπτά. Στην ομαδα αυτή υπάρχει μία ακόμη διαθέσιμη θέση.

Η ομάδα εποπτείας συντονίζεται από την Μαθαία Σπαθαράκη.

Στην περίπτωση που υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον, θα ξεκινήσει νέα διακτυακή ομάδα εποπτείας στα αγγλικά. Παρακαλούμε κάθε εδνιαφερόμενο να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω email.

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας