3η Νέα διαδικτυακή Ομάδα Εποπτείας

Ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο του 2015, θα διαμορφωθεί τρίτη διαδικτυακή ομάδα εποπτείας.

Η ομάδα θα πραγματοποιεί την εποπτεία στα αγγλικά ή στα ελληνικά, ανάλογα με την προτίμηση των συμμετεχόντων.

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, η εποπτεία θα διαρκεί 1, 5 με 2,5 ώρες.

Την ομάδα εποπτεία θα συντονίζει η Ματθαία Σπαθαράκη

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας