Σεμινάριο: Εισαγωγή στη Σωματοκεντρική Ψυχοθεραπεία: αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας λόγω του COVID-19

Ημερομηνία: 17 Μάιος 2020 – αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας λόγω του COVID-19

Τοποθεσία: Αθήνα

Γλώσσα: Ελληνικά

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας