Νέα ομάδα εποπτείας EMDR για πιστοποιημένους επαγγελματίες της μεθόδου (ή εκπαιδευόμενους)

Νέα ομάδα εποπτείας EMDR για πιστοποιημένους επαγγελματίες της μεθόδου (ή εκπαιδευόμενους)
Ημερομηνία: αρχές του 2018 (συγκεκριμένες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα)
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Γλώσσα: Ελληνικά
Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλείστε να στείλετε μήνυμα στο info@movingbalance.com

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας