Θεραπεία

PraktijkruimteTo γραφείο Moving Balance παρέχει διάφορα είδη θεραπείας. Ανεξάρτητα από το είδος θεραπείας που θα επιλέξετε, δικαιούστε εξ ολοκλήρου ή μερική αποζημίωση έως και 8 συνεδριών από τη βασική σας ασφάλεια.

Σημειώνεται οτι: Από το 2014 οι κανόνες που αφορούν της ψυχολογική υποστήριξη έχουν τροποποιηθεί. Δεν χρειάζεται πια να έχει κάποιος συμπληρωματική ασφάλιση προκειμένου να δικαιούται έξτρα συνεδρίες. Με βάση το θεραπευτικό αίτημα, τη διατύπωση του προβλήματος και τη διάγνωση, διατίθεται στον αιτούμενο ένα ποικίλο σετ συνεδριών (ένα “πακέτο”). Επιπλέον, δεν απαιτείται πια κάποια επιπρόσθετη ατομική συνεισφορά.

Το Moving Balance ειδικεύεται στα παρακάτω:

  • Ατομική θεραπεία και θεραπεία ζευγαριών/συμβουλευτική
  • Θεραπεία με επίκεντρο την αυτοανακάλυψη και υποστήριξη
  • Σωματική Θεραπεία
  • EMDR, θεραπεία τραύματος, κατάθλιψης, άγχους κι απώλειας
  • Θέματα διαπροσωπικών ή ερωτικών σχέσεων: εγγύτητα, σεξουαλικότητα, αποχωρισμός
  • Πρώιμα θέματα προσκόλλησης (attachment) και τραύμα
  • Θέματα ταυτότητας και επιλογών

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας