Εκπαιδευτικός κύκλος στις Τεχνικές Σωματοκεντρικής Ψυχοθεραπείας

Εκπαιδευτικός κύκλος 5 εκπαιδευτικών διημέρων με ενδιάμεσες εποπτείες

{Μάιος 2016, Σεπτέμβριος 2016, Ιανουάριος 2017, Μάιος 2017, Σεπτέμβριος 2017}

Έναρξη                : Μάιος 2016

Τοποθεσία         : Ρέθυμνο Κρήτης

Γλώσσα                : Ελληνικά

Assistent             : Despoina Kairi, MSc Clinical Psychology

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας