Διαδικτυακό σεμινάριο στο Πένθος και στο Σύνθετο Πένθος

Ημερομηνία: 25 Μαϊου 2019

Τοποθεσία: διαδικτυακά

Γλώσσα: Αγγλικά

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Hoge Rijndijk 198
2314 AJ Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 5 μήνες
για θεραπεία > 6 μήνες
ασφάλεια υγείας