Διήμερο σεμινάριο: “Το σώμα του θεραπευτή”

Ημερομηνία: 2 &3 Φεβρουαρίου 2019
Τοποθεσία: Κρήτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Σε συνεργασία με το Ψυχολογικό κέντρο Χανίων , www.psychologychania.gr

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας