Διήμερο σεμινάριο στη Σωματοκεντρική Ψυχοθεραπεία: χοροθεραπεία και ο ευρύτερος ρόλος του σώματος και της κίνησης στην ψυχοθεραπεία

Διήμερο σεμινάριο στη Σωματοκεντρική Ψυχοθεραπεία: χοροθεραπεία και ο ευρύτερος ρόλος του σώματος και της κίνησης στην ψυχοθεραπεία
Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου & 01 Οκτωβρίου 2017
Τοποθεσία: Κρήτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Βοηθός σεμιναρίου: Δέσποινα Καϊρη, MSc Κλινική Ψυχολογία

Moving Balance


Γραφείο Ψυχολογίας, EMDR και Coaching


Πληροφορίες: Ματθαία Σπαθαράκη
E: info@movingbalance.com
T: 06-49115682


Διεύθυνση γραφείου:
Joseph Haydnlaan 101
2324 AR Leiden

οδηγίες

Χρόνος αναμονής:
ίδιος για όλους τους θεραπευόμενους ανεξαρτήτως διάγνωσης:
για πρώτη συνεδρία > 6 μήνες
για θεραπεία > 7 μήνες
ασφάλεια υγείας